Hans C. Gjefles vei 3

Funksjon: Boliger
Oppdragstype: Detaljregulering
Oppdragsgiver: Stor-Oslo Prosjekt
Beliggenhet: Oslo
Areal: 10 terrasseleiligheter

Tomten er uregulert, og søkes regulert til boligforemål med terrassert bebyggelse.

Se kart