Grini Næringspark 13

Funksjon: Kontor
Oppdragstype: Ombygging/påbygg/tilbygg
Oppdragsgiver: Entra
Beliggenhet: Bærum kommune
Areal: 4 500 m2