Grenseveien 19-21


Oppdragstype: Nybygg/Mulighetsstudie/
Detaljregulering
Oppdragsgiver: NPRO
Beliggenhet: Sandnes
Areal: 100 000 m2

Med Jærlandskapet og Arne Garborgs diktsamling Haugtussa som inspirasjon, har vi tegnet ”The Rock”, et spektakulært signalbygg. To store bygningsvolumer manifisterer seg som steiner i landskapet på et skapt landskapsrom som en tolkning av moreneryggene. Et åpent beplantet atrium mellom bygningsvolumene er et sentralt bindeledd og en videreføring av naturlandskapet.

Se video om The Rock

Se prospekt