Grenseveien 10


Oppdragstype: Nybygg/Detaljregulering
Oppdragsgiver: Axer Eiendom
Beliggenhet: Ås
Areal: 450 leiligheter
Samarbeidspartner:
Sivilarkitekt Viktor Johansen

Boligområdet vil bli differensiert på rekkehus, punkthus og lamellhus. Plangrepet har gjennomgående grøntdrag, parker og hager. Prosjektet består av fire kvartaler og har flere hovedtraseer med grønne felles uterom, miljøgater, lekeplasser og aktivitetsområder.