General Ruges vei 55 - 61

Funksjon: Bolig
Oppdragstype: Detaljregulering
Oppdragsgiver: Rugen Eiendom AS v/ Stor-Oslo Prosjekt AS
Beliggenhet: Oslo
Areal: ca. 3 800 m2 totalt, 24 leiligheter á 117 m2 og
142 m2

Eiendommen er uregulert, og intensjonen i planforslaget er å regulere til boligformål med småbebyggelse og underjordisk parkeringsanlegg.

Se kart