Fredrik Selmers vei 2


Oppdragstype: Om- og påbygging/Mulighetsstudie
Oppdragsgiver: Nordea Liv
Beliggenhet: Oslo
Areal: ca. 5 000 m2

Eiendommen ligger sentralt på Helsfyr i et område i sterk transformasjon. Bygningen er dyp, og med en indre kjerne som kun er egnet til lagerarealer.
For bedre utnyttelse av eiendommen til kontorformål, forslår vi å etablere et innvendig glassoverdekket atrium. Atriet erstatter den mørke kjernen, og muliggjør tosidig dagslys til arbeidsplassene, og et felles torg på 1. etasjeplan. I tillegg til å etablere et atrium redegjør forslaget for hvordan totalarealet kan økes med et nytt påbygg i to etasjer.