Enebakkveien 135


Oppdragstype: Detaljregulering
Oppdragsgiver: Oslo Øst Holding
Beliggenhet: Oslo
Areal: 2 300 m2 (planområdet).
8 200 m2 (kontor/forretning med tilhørende anlegg)

Eksisterende bebyggelse forutsettes revet og eiendommen omreguleres til nytt formål kontor og forretning, og med vesentlig høyere grad av utnyttelse enn gjeldende regulering bensinstasjon/verksted.

Se kart