Drammensveien 60


Oppdragstype: Ombygging
Oppdragsgiver: Norwegian Property
Beliggenhet: Oslo
Areal: ca. 12 000 m2

Bygget er fredet. Det er foretatt innvendig ombygging. En kafé er lagt til 1. etasje. Bydel Frogner og NAV Oslo er brukerne av huset.