Christian Kroghs gate 2

Funksjon: Kontor/Forretning
Oppdragstype: Nybygg/Parallelloppdrag/
Detaljregulering
Oppdragsgiver: Oslo Areal
Beliggenhet: Oslo
Areal: 30 000 m2
Samarbeidspartner: Schmidt Hammer Lassen Architects og Migrant

Christian Kroghs gate 2 får en bygningsstruktur som gir en konsentrert, arealeffektiv og skulpturell bebyggelse, og som med sin volumoppbygging tilpasser seg det beste av omkringliggende bygningsmiljø, men med en klar egenidentitet. Det blir en bygning som med sitt innhold bidrar til å konvertere område fra bakgård til et bærekraftig vekstsenter med et levende og variert bymiljø.