Bispevika

Funksjon: Bolig
Oppdragstype: Nybygg
Oppdragsgiver: Oslo S Utvikling
Beliggenhet: Oslo
Areal: 140 leiligheter

Bolig, kontor, forretning og kultur.