Biskop - Jens Nilssøns gate 5

Oppdragstype: Bolig/Detaljregulering/
Parallelloppdrag
Oppdragsgiver: Biskop Jens Nilssøns gate AS
Beliggenhet: Oslo
Areal: 5.400 m2 (planområdet). 7.730 m2 BRA (boliger med tilhørende anlegg)

Eiendommen som i dag består av kontor/lager/forretning, ligger i skjæringspunktet mellom boligbebyggelsen på Etterstad, Vålerenga og Nygårdskollen.
Intensjonen i planforslaget er å opprettholde og styrke næringsvirksomheten, samt å etablere to nye slanke boligtårn i henholdsvis 12 og 14 etasjer med felles vertikalkommunikasjon. Totalt 53 leiligheter fordelt i henhold til Oslo kommunes fordelingsnorm for leilighetsstørrelser.