Bernt Ankers gate 6 m.fl.

Oppdragstype: Nybygg/Detaljregulering
Oppdragsgiver: Olav Thon Eiendomsselskap
Beliggenhet: Oslo
Areal: 5.700 m2 / 46 leiligheter

Intensjonen i planen er å rive deler av eksisterende bygningsmasse for så å erstatte denne med nye leilighetsbygg, konvertere eksisterende bygninger til boligformål, og tilrettelegge for publikumsrettet virksomhet på gateplan.

Se kart