Bergstien 1 (tidl. Akersbakken 27)

Funksjon: Bolig/barnehage
Oppdragstype: Nybygg
Oppdragsgiver: Thongård AS
Beliggenhet: Oslo
Areal: 136 leiligheter

Opprinnelig etablert som revmatismesykehus for Oslo Sanitetsforening i 1938. Dagens bygningsmasse er tegnet av arkitektene Eliassen og Lambertz Nielsen.
Sykehusdriften ble nedlagt i år 2000, og ulike virksomheter som Bydelsadministrasjon, hjertesenter o.a. har i tiden etterpå hatt tilhold i huset.