Aasta Hansteens vei 10

Funksjon: Politistasjon
Oppdragstype: Ombygging/påbygg/tilbygg
Oppdragsgiver: Entra
Beliggenhet: Oslo