Sognsveien 72

Oppdragstype: Nybygg/Parallelloppdrag/
Detaljregulering
Oppdragsgiver: Norges Geotekniske Institutt
Beliggenhet: Oslo
Areal: Ca. 30 000 m2
Samarbeidspartner: Schmidt Hammer Lassen Architects

Norges Geotekniske Institutt (NGI) ønsker å etablere et fremtidsrettet signalbygg med rom for et forskningsmiljø «campus»med betydelig tiltrekningskraft på leietakere og fremtidig ansatte i et langt tidsperspektiv. Prosjektet vil gi NGI et funksjonelt, fleksibelt og samlet hovedkvarter vis á vis Ullevål stadion.