Larkollveien 4


Oppdragstype: Nybygg/Mulighetsstudie
Oppdragsgiver: Daimyo Eiendom AS
Beliggenhet: Rygge
Areal: 35 000 m2
Samarbeidspartner: Schmidt Hammer Lassen architects

Peterson-fabrikken på Bredsand i Rygge foreslås omregulert til rundt 300 boliger, omsorgsboliger og nærsenter.