Hagegata 25

Funksjon: Bolig/Næring
Oppdragstype: Nybygg/Detaljregulering
Oppdragsgiver: APT Properties
Areal: 13 leiligheter
Samarbeidspartner: Paulsen & Nilsen interiørarkitekter

Bygget er et volum i 4 etasjer med et tårn på 8 etasjer over bakken. Tårnet krager ut over 4. etasje slik at det skapes et spennende rom mellom nybygget og den verneverdige bebyggelsen til gamle baker Nordby i bakgården. Leilighetene varierer mellom 2-, 3- og 4-roms, alle med balkong som har fine sol- og lysforhold. Næringsarealet i første etasje vil få en god eksponering mot Kolstadgata og gangforbindelsen mot Tøyen torg.