Siste nyheter

24.08.17

Vant konkurranse med absorberende vekster

Leilighetsbygg omgitt av plantekamre fylt med vekster og mose som absorberer svevestøv, og en glassvegg innenfor som stopper lyd. Det er aldri gjort i Norge før.

SJ arkitekter og Sivilarkitekt Viktor Johansen har vunnet konkurransen om å tegne boliger på en svært utfordrende tomt langs E6 ikke langt fra Brattlikollen T-banestasjon. Oppdragsgiver er Miliarium Bolig og Bonum og det planlegges for 220 leiligheter.

Det handler om å skape et trygt, rent og rolig sted å bo til tross for den dundrende trafikken på E6. Plantekamrene og glassveggen fungerer som støv- og støyskjerm som omslutter byggets tre sider. Skjermen inneholder i tillegg sportsboder vendt mot broene i en klassisk svalgangsløsning som er lagt inn til hver leilighet i byggets fulle høyde. Bruk av glass gjør at man ser gjennom plantekamrene.

Konseptet er brukt i noen byer i Europa. Sandstuveien 57 blir et pilotprosjekt i Norge.

24.08.17

Stort boligprosjekt i Ås

SJ arkitekter har sammen med Sivilarkitekt Viktor Johansen utarbeidet en mulighetsstudie for eiendommen Grenseveien 10 i Ås kommune. Oppdragsgiver er Axer Eiendom. Boligområdet vil bli differensiert på rekkehus, punkthus og lamellhus. Plangrepet har gjennomgående grøntdrag, parker og hager. Prosjektet består av fire kvartaler og har flere hovedtraseer med grønne felles uterom, miljøgater, lekeplasser og aktivitetsområder. Prosjektet omfatter skisseprosjekt, detaljreguleringsplan, forprosjekt og opsjon på detaljprosjekt.

Jørgen Biørn

04.04.17

Henter spesialkompetanse

Jørgen Biørn er ansatt som Senior byplanlegger, og kontorets ansvarlige for regulering/byplanlegging.

Jørgen har en master fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og kommer fra stillingen som byplanlegger/prosjektleder hos Rambøll Norge AS, der han har vært i 10 år.

Han har nøkkelkompetanse innenfor planlegging etter Plan- og bygningsloven, kommunal saksbehandling, planlegging, risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) i tillegg til plan- og eiendomsrett. Jørgen Biørn har bred erfaring fra prosjekt- og oppdragsledelse i planprosesser i hele Østlandsområdet, og har sin styrke i gjennomføringen av komplekse planprosesser for teknisk infrastruktur, bolig og næringsutvikling.

Fredensborgveien 24

28.02.17

Boliger i Axel Jensens gamle pølsefabrikk

SJ arkitekter og sivilarkitekt Viktor Johansen har vunnet parallelloppdraget om boligutvikling i Fredensborgveien 24. Oppdragsgiver er Fredensborg Norge AS.

I 1924 overtok Pølsemaker Axel Jensen et stort fabrikkanlegg i Fredensborgveien, tidligere Fortuna & Centrals bryggeri. Med det etablerte han det som ble en av landets største kjøttvare- og hermetikkfabrikker. Pølsefabrikken ble et begrep i Oslo inntil den ble lagt ned i 1971. Nå blir det altså boliger her.

Området står på Byantikvarens gule liste, mens den innerste delen av eiendommen er regulert til ny boligbebyggelse.

Vi har tegnet 49 leiligheter fordelt på 2 bygninger fra 4 til 6 etasjer som tilfredsstiller normen for bydel St. Hanshaugens leilighetsfordeling. Et område med spor fra gammel industrihistorie blir gitt et betydelig løft med denne utbyggingen.

Viktor Johansen

27.02.17

Spennende samarbeid

Vi har inngått samarbeid med sivilarkitekt Viktor Johansen.
Viktors spesialfelt er å utvikle boligprosjekter fra et overordnet strategisk nivå, til et detaljnivå som kommuniserer godt med og begeistrer sluttbrukere. Samarbeidet vil utvilsomt styrke vår boligkompetanse og konkurransekraft i dette markedet, og har allerede båret frukter. Vi vant parallelloppdraget om boligutvikling i Fredensborgveien 24, med Viktor på laget.

Viktor sitter i våre lokaler på Aker Brygge, og vi ser fram til et fortsatt spennende samarbeid.

God Jul!

22.12.16

SJ arkitekter med de beste ønsker for julen og det nye året!